Rapport från Visriksdagen

Kampen för Visans framtid fortsätter

Efter 4 års stark insats för Visans likaberättigande med andra musikformer i Sverige har Lasse Zachrisson lämnat över taktpinnen till mig och med hjälp av er alla ska jag göra mitt bästa för att föra kampen för Visans synlighet vidare. Jag vill understryka det viktiga i att alla bidrar med idéer och insatser om vi skall bli framgångsrika och vi kommer att öka våra ansträngningar för att föra en aktiv dialog med medlemsföreningarna. Alla idéer om vilka frågor vi skall driva och feedback på det vi gjort är välkomna. Kontaktinformation hittar ni på hemsidan.

Visriksdagen 2014

Jag önskar fler hade utnyttjat möjligheten att delta i visriksdagen och samtidigt uppleva Folk- och Världsmusikgalan i kulturhuvudstaden Umeå. Det var oerhört stimulerande och lärorikt att se vad Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFOD) har lyckats med. När vi klagar över vårt problem med att attrahera ungdomar till Visan var det tankeväckande att notera att de flesta musikanterna på nyckelharpa, fiol och andra traditionella folkmusikinstrument var ungdomar liksom den övervägande delen av publiken. Och det svängde verkligen!
Våra seminarier var välbesökta och av hög kvalitet:

Ola Aurells seminarium om att skriva roliga visor skapade både skratt och förståelse för blandningen av struktur och spontanitet som krävs för att lyckas skriva en rolig visa.

Tina Wilhelmsson skakade om sitt auditorium ordentligt när hon avslöjade vanetänkandet i visan när det gäller genusroller.

Hanne Juul höll sin master class med tre spännande elever från Nordiska Visskolan i Kungälv på ett mycket rutinerat och engagerat sätt där alla i publiken också kunde lära sig en hel del.

Paneldiskussionen om Visans roll i Sverige hade verkligen samlat tungviktare när det gäller kultur och musik i Sverige idag. Deltog gjorde representanter från Riksdagens kulturutskott, Kulturrådet, Kulturdepartementet, Musikplattformen, SKAP, Riksförbundet för Folkmusik och Dans(RFOD), Kulturens Bildningsverksamhet och Visan i Sverige..Det blev en livlig och intressant debatt där vi fick flera illustrationer av hur Visan inte ännu passar in i myndigheternas system för stöd. T.ex. kan det bara ges produktionsstöd till grupper, medan många visartister arbetar ensamma. När det gäller ansökningar om fonogramstöd för visproduktioner saknas det för närvarande sakkunnig för visor. Musikhögskolorna har linjer för folk- och världsmusik, men inte för visor. Visor i Sverige är också det enda musikförbund som inte har en betald verksamhetsledare. Det illustrerade att det finns mycket att lära och göra för oss, men också att vi inte möts av ovilja, bara en del brist på kunskap.

Samarbete och allianser

En slutsats vi kunde dra efter paneldiskussionen en och det vi såg på Folk- och världsmusikgalan var nödvändigheten att inleda samarbete med partners som kan göra oss starkare både genom att öka vår kunskap och genom att agera tillsammans.
Vi har fått positiva signaler från RFOD om ett mer kontinuerligt samarbete, då vi ju kan sägas ha samma rötter. Det är också vår ambition att försöka få ett kontinuerligt samarbete med Folk- och världsmusikgalan med seminarier och mer plats för visinslag i programmet och vi deltar i ett utvärderingsmöte i slutet av maj inför nästa års Folk- och världsmusikgala.

Vi kommer också att stärka vårt samarbete med Kulturens bildningsverksamhet för att öka kunskapen om hur vi kan utverka mer stöd för verksamhet och deltar i ett seminar hos dem i 10-11 maj.

Vi kommer också att se på möjligheter till ett närmare samarbete med Föreningen Norden med utgångspunkt i att vi också siktar på att stärka samarbetet mellan de nordiska riksorganisationerna för Visan.

Tidskriften Visor

Nu har nummer 3 kommit ut av vår nordiska tidskrift och lovorden bara ökar. Det som tyvärr inte ökar i samma takt är prenumerationerna. I flera Visans Vänner föreningar har man nu gått över till obligatorisk prenumeration, men i alltför många medlemsorganisationer har responsen varit för trög.
Tidskriften är ett mycket viktigt redskap i vår kamp för visans synlighet och vi behöver ert stöd både ekonomiskt, men inte minst också för att demonstrera att våra medlemmar står bakom tidskriften när vi hänvänder oss till myndigheter, press och annonsörer.

Detta är den enda tidskrift som ger full översikt över det som sker i hela norden när det gäller visor och med de låga prenumerationspriser vi har borde det vara en självklarhet att satsa detta på visans framtid. För artister borde detta var ett nödvändigt verktyg i arbetet. Kontakta oss gärna om speciellt förmånliga föreningsprenumerationer. Det skall inte så mycket till för att säkra framtiden för tidskriften.

Regionmöten

Vi ser på möjligheten för att arrangera regionmöten för våra medlemsföreningar för erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur man kan samarbeta om olika aktiviteter.
Vi är tacksamma för inspel om intresset för detta och frågor man önskar att diskutera.
Arrangörsnätverk
Det planeras ett möte för att diskutera arrangörsfrågor i höst. I vår arbetsgrupp för detta ingår Stefan Sandström, Stina Elg och Gina van Dam. Detta är ett möte som skall vara intressant både för erfarna festivalarrangörer och föreningar som arrangerar konserter mer sporadiskt
Arbetsgruppen är tacksam för tips om ämnen som kan vara av intresse för detta möte.

Så önskar jag er en härlig vår och energi nog att kunna sjunga ikapp med fåglarna!

Håkan Hultin, Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *