Rapport från visriksdagen 2013

visriksdagenVisriksdagen 2013 hölls i ett somrigt Säffle under pingsthelgen.”Visklubb -67” (bildades 1967) är en av landets flitigaste visklubbar och som också stod för värdskapet för årets visriksdag med ordförande Anders Falk.

Elever från Ingesunds singersongwritersutbildning underhöll på visriksdagen. Foto: Anders Falk

Seminariet ”Hur går vi vidare med föryngringen i vår förening” innehöll många värdefulla infallsvinklar för oss som är aktiva i en visförening. Föreläsaren Gerth Olsson från Karlstad har lång och bred erfarenhet av musik- och föreningsliv. Han har skrivit flera böcker bl.a. ”Fra tomme stoler til fulle hus” (utgiven av Norsk musikråd). Gerth berättade hur han själv arbetat med att fylla konsertsalar med också mer okonventionella metoder.

– ”Om inte den marknadsföring fungerar som man använder sig av, så måste man hitta på något nytt.”

En enkel tanke, men för att det ska bli en full konsertsal erfordras kreativitet och handlingskraft.

Gerth Olsson påpekade också hur viktig ritualer och gemenskap är för en visförening. Styrelsen måste tala om fördelarna med att vara delaktig och praktiskt visa på att föreningen kan erbjuda gemenskap. Vill vi ha nya medlemmar? Varför i så fall? Kommer nya medlemmar till ett möte eller en konsert är det vår uppgift att se till att de kommer tillbaka. Det är fem gånger så arbetsamt och dyrt att skaffa en ny medlem än att behålla en gammal.

Det låter som enkla sanningar, men stannar inte vid det när det kommer från en person med lång erfarenhet. Gerth Olsson har bl.a. arbetat som programchef för Rikskonserter och bjöd på gått om exempel på både misstag och succéer som kändes mycket berikande att få ta del av.

Visriksdagens kvällskonsert började med att eleverna vid Ingesunds singersongwriterutbildning bjöd på sina visor. Det är alltid spännande att få höra unga vissångare bjuda på sina visor och jag tror också att det blev en kick för dem att möta en sådan lyssnande och bra publik som Visklubb -67 erbjöd. Ett par av eleverna fick direkt efter konserten nya engagemang.

Från scenen ringde vi upp årets pristagare till Svenska Vispriset som en glad och överraskad Carin Kjellman fick. Motiveringen har vi skickat ut i ett tidigare nyhetsbrev.

visriksdagenSom avslutning bjöd ”môra-Per” på en lite mer rockigare viskonsert, ett professionellt band som består av fem medlemmar från Arvika med eget material. Kvällen avslutades med pyttipanna och en öl i ett mycket trevligt nachspiel med en gitarr som gick runt.

Ordföranden Anders Falk från Visklubb 67, som arrangerade årets visriksdag, bjöd också på några visor under kvällens eftersits.

Söndagen inleddes med det roligaste årsmötet under mina tre år. Kreativa diskussioner och stort engagemang gjorde att årsmötet tog över två timmar – härligt. Vi i styrelsen vill tacka Anders Falk och Visklubb -67 för en oförglömlig och mycket professionellt genomförd visriksdag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *