Visor. Ny nordisk tidskrift för singer/songwriters

Visor
Äntligen håller vi det första numret av den nya nordiska vistidskriften i handen. En av de första frågor jag började driva som ny ordförande i RVS, säger Lasse Zackrisson.

Min övertygelse är att vi behöver en tidskrift där de olika intressesfärerna inom visan kan känna tillhörighet. Där vi kan spegla visan och singer-songwriters med spännande artiklar genom recensioner och anmälningar, information om kurser, ekonomiska stöd.

Vi har allt att vinna på att hålla samman, träffas, hjälpas åt och stödja varandra, byta erfarenheter, sjunga och spela. Det är mycket som förenar oss – vi som älskar visor och viskonst. En tidskrift är ingenting utan sina läsare och vi hoppas på ditt fortsatta stöd och engagemang nu när vi har kommit så långt!

Prenumerera på VISOR. Öppningserbjudande bara 100 kronor för de nästa 2 nummer. Betala in på PlusGiro 66 45 43-6 (glöm inte avsändarnamn) och sänd namn + adress till info@visanisverige.se