VAR MED I VISAN I SVERIGE OCH STÖD VISAN

Nytt verksamhetsår och nya möjligheter. Riksförbundet Visan i Sverige har en mängd aktiviteter på gång, och vi hoppas på ert fortsatta stöd så att vi kan utveckla verksamheten ytterligare.

Vi är nu 27 medlemsorganisationer som representerar drygt 4000 enskilda, visintresserade personer och visarrangörer– en fantastisk bred och viktig kraft i vissammanhang

  • Tillsammans med övriga riksorganisationer för visan i Norden ska vi börja utgivningen av en ny vistidskrift. Det första numret beräknas komma redan under första kvartalet 2013. Detta nummer kommer att skickas gratis till alla enskilda medlemmar i våra medlemsföreningar (som vi har postadresser till).

  • Sedan två år tillbaka ordnar vi en årlig nätverksträff för visarrangörer. För 2013 planeras denna träff till hösten.

  • I samarbete med våra medlemmar delar vi varje år ut det Svenska Vispriset till en person eller organisation som lite i skymundan gör en stor insats och främjar visans utveckling.

  • Vår visriksdag med tillhörande årsmöte genomförs varje år innan maj månads utgång. Visriksdagen 2013 kommer att hållas mellan den 18 – 19 maj i Säffle.

  • Vi har instiftat en manifestation av visan som vi kallar VisaDay och som genomförs lördagen i vecka 37 i september varje år.

  • Vi har sökt medel från Kulturrådet för att kunna stödja föreningarna med vissa arrangemang. Ett annat aktuellt projekt är att uppmärksamma riskerna med alkohol och droger inom visartisteri. För detta ändamål har vi sökt medel från Folkhälsoinstitutet. Målgruppen är i första hand unga vis- och singer/songwriters vid musikutbildningar.

  • Under detta år jobbar vi hårt på att stärka kontakterna med våra medlemmar för att ta reda på vad de vill att förbundet i övrigt skall arbeta med. Inte minst gäller detta kursverksamhet där vi tror att det finns ett stort behov.

Mycket är på gång och vi hoppas ni vill vara med i Riksförbundet Visan i Sverige för att stärka visa och singer/songwritergenren.

För Riksförbundet Visan i Sverige

Lasse Zackrisson

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *