Om Riksförbundet Visan i Sverige

Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation öppen för alla ideella föreningar och verksamheter som arbetar med visa och/eller singer/songwriter.

logga_rvs.jpg

RVS verksamhet syftar till att:

  • vara ett stöd för vis- och singer/songwriter-föreningar samt kulturföreningar vars verksamhet innefattar visa och/eller singer/songwriter.
  • främja medlemsföreningarnas utveckling, dess verksamhet och villkor
  • aktivt främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan medlemsföreningarna
  • agera i våra medlemsföreningars intresse gentemot andra parter
  • samarbeta med organisationer/myndigheter som kan bidra till vår målsättning
  • initiera och stödja vis- och singer/songwriter-relaterad utbildning och kursverksamhet
  • stimulera utveckling och nyskapande inom vis- och singer/songwriter-konsten
  • stimulera föreningarnas konsertverksamhet genom rådgivning
  • stimulera bildandet av nya vis- och singer/songwriter-föreningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *